Sant Nishtha Saheb Sewa Trust : Vishal Ashram

SadGuru Vishal Dev Ji & Vishal Ashram Sadguru Vishal Dev 1. Viditnama-Sadguru Vishal Dev. Childhood name Barishal. Birth 1885 | Place of Birth - Dupfar Pur, Rearing Village - Saraiyan, Barabanki (UP) Father Shri Sita Ram Burma 2. Entrance to Sage Life - 1905 | Guru-Saint Mr. Raghubar Saheb, 3. Initial Sadhana and Tapasya - Bandhiya Bagh-7 Bardha near Saraiya village. Traveling at the request of devotees. Viren Q, Rajasthan, Kathmadun-Nepal. Life-long variance without alliance.

All Branch Incharge

Sant Nishtha Saheb Sewa Trust